Informace strávníkům - ZŠ-Olbramovice

Základní škola a mateřská škola OLBRAMOVICE, okres Benešov
Přejít na obsah
AKTUALITY
27.5. - 31.5.
Škola v přírodě -
Kroužky nad Moníncem
4.6.
soutěž - atletická všestrannost
5.6.
návštěva páťáků v ZŠ Votice
7.6.
den s myslivci
8.6.
Sportovní rodinné klání
24.6.
školní akademie
25.6.
duatlon


KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Informace k problematice alergenů
Cena stravného
Cena stravného se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. příloha č. 1 a 2
Děti MŠ - polodenní stravování 22,- Kč/den (přesnídávka + oběd)
              - celodenní stravování 29,- Kč/den (přesnídávka 7 Kč +                   oběd 15 Kč + svačina 7 Kč)
Děti ZŠ - 23,- Kč
Dospělí  - zaměstnanci 27,-Kč
               - cizí strávníci 50,-Kč
         průměrný limit spotřeby surovin na 1 oběd 27 Kč
         režijní náklady 12 Kč
         zisk 1 Kč
         náklady na mzdy 10 Kč
         celkem 50 Kč
Pokyny pro strávníky
Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ní, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých se bude stravovat (u dětí MŠ se dny nevyplňují).

Odhlašování stravného
Všechny děti jsou automaticky přihlášeny k odebírání stravy, pokud dítě nebude přítomno, je povinností rodiče dítě odhlásit ve školní jídelně. Onemocní-li dítě, má nárok pouze v první den nemoci na odběr oběda do vlastního jídlonosiče.
Odhlašování stravného dětí provádí rodiče den předem, nebo nejdéle do 7.00 hod. daného dne v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky 601 558 035  nebo emailem ivana.kosarova@zsolbramovice.cz .
Cena stravného po dobu omluvené nepřítomnosti dítěte ve škole se odečítá v následujícím měsíci. Při neodhlášení se stravné + věcná režie odečítá (pohyblivá složka - cena energií, vodné, stočné...).

Placení stravného
Bezhotovostní způsob - formou inkasa zálohově vždy k 20. dni v měsíci (tzn. že záloha na září bude inkasována již 20. srpna, v červnu nebude inkaso prováděno).
Při zahájení platby tímto způsobem, je nutné zřídit si na vlastním bankovním účtu souhlas s inkasem na účet č. 51- 4475340277/0100 a k souhlasu nezadávat ani variabilní ani specifický symbol, a budete-li zadávat frekvenci plateb, pak měsíční.
Potvrzení z banky (kopie nebo opis souhlasu z internetového bankovnictví) předejte vedoucí školní jídelny.
Na potvrzení uveďte také e-mailový nebo telefonický kontakt na Vás, abychom Vás v případě potřeby mohli informovat o neprovedené platbě.
Hotovostní způsob - požadá-li o to písemně plátce, který nemůže platit formou inkasa
                                  - termíny pro platbu budou vždy upřesněny na začátku pololetí
                                  - platbu lze realizovat pouze v určené termíny v kanceláři ŠJ (Olbramovice 135)
Nebude-li stravné v daném termínu zaplaceno, ani po domluvě s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, nebude jídlo vydáno.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:                         71001174
číslo účtu:             51-4475340277/0100
datová schránka:   vvqmfys
e-mail:                   info@zsolbramovice.cz

Základní škola     317 812 468
Školní družina      705 100 672
Mateřská škola    601 558 032
Školní jídelna       601 558 035
Návrat na obsah