Informace strávníkům - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
22.9.
projektový den Hrachov
24.9.
divadlo Liška Bystrouška
07.10.
Malý architekt

04.11.20
Malý inženýr
02.12.20
Malý projektant
03.02.21
Stavitel věží
03.03.21
Malý vodohospodář
07.04.21
Malý energetik
05.05.21
Malý zpracovatel odpadů
KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Cena stravného
Cena stravného se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. příloha č. 1 a 2
(ceny platné od 1. 9. 2019)
Děti MŠ - celodenní stravování 33,- Kč/den (přesnídávka 8 Kč +                  oběd 17 Kč + svačina 8 Kč)
Děti ZŠ - 26,- Kč (oběd)
Dospělí - zaměstnanci 31,-Kč
              - cizí strávníci 57,-Kč
        (průměrný limit spotřeby surovin na 1 oběd: 31 Kč
         režijní náklady: 14 Kč
         zisk: 2 Kč
         náklady na mzdy: 10 Kč
         celkem: 57 Kč)
Informace k problematice alergenů
Pokyny pro strávníky
Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ní, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých se bude stravovat (u dětí MŠ se dny nevyplňují).

Odhlašování stravného
Všechny děti jsou automaticky přihlášeny k odebírání stravy, pokud dítě nebude přítomno, je povinností rodiče dítě odhlásit ve školní jídelně. Onemocní-li dítě, má nárok pouze v první den nemoci na odběr oběda do jednorázového obalu.
Odhlašování stravného dětí provádí rodiče den předem, nebo nejdéle do 7.00 hod. daného dne v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky 601 558 035  nebo emailem ivana.kosarova@zsolbramovice.cz .
Cena stravného po dobu omluvené nepřítomnosti dítěte ve škole se odečítá v následujícím měsíci. Při neodhlášení se stravné + věcná režie odečítá (pohyblivá složka - cena energií, vodné, stočné...).

Placení stravného
Bezhotovostní způsob - formou inkasa zálohově vždy k 20. dni v měsíci (tzn. že záloha na září bude inkasována již 20. srpna, v červnu nebude inkaso prováděno).
Při zahájení platby tímto způsobem, je nutné zřídit si na vlastním bankovním účtu souhlas s inkasem na účet č. 51- 4475340277/0100 a k souhlasu nezadávat ani variabilní ani specifický symbol, a budete-li zadávat frekvenci plateb, pak měsíční.
Potvrzení z banky (kopie nebo opis souhlasu z internetového bankovnictví) předejte vedoucí školní jídelny.
Na potvrzení uveďte také e-mailový nebo telefonický kontakt na Vás, abychom Vás v případě potřeby mohli informovat o neprovedené platbě.
Hotovostní způsob - požadá-li o to písemně plátce, který nemůže platit formou inkasa
                                  - termíny pro platbu budou vždy upřesněny na začátku pololetí
                                  - platbu lze realizovat pouze v určené termíny v kanceláři ŠJ (Olbramovice 135)
Nebude-li stravné v daném termínu zaplaceno, ani po domluvě s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, nebude jídlo vydáno.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah