O nás - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
22.9.
projektový den Hrachov
24.9.
divadlo Liška Bystrouška
07.10.
Malý architekt

04.11.20
Malý inženýr
02.12.20
Malý projektant
03.02.21
Stavitel věží
03.03.21
Malý vodohospodář
07.04.21
Malý energetik
05.05.21
Malý zpracovatel odpadů
KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Zaměření školy
Škola vzdělává ve třech třídách žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Vzdělávání se v tomto školním roce realizuje ve všech ročnících podle  ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA. V minulé době bylo vzdělání zaměřeno všeobecně bez vyhraněné specializace. V novém období se zaměřujeme více na výuku anglického jazyka, povinně je zařazen již od 2. ročníku a v 1. ročníku realizujeme zájmový kroužek. Ve své činnosti se škola orientuje již řadu let výrazně i na environmentální výchovu a aktivní ochranu životního prostředí. Celoročně se žáci podílejí na sběru a třídění surovin a aktivně se zapojují do místního projektu CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ. Realizujeme různé akce v rámci zájmového oddílu MOP ČSOP a zapojujeme se do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ. Škola je zařazena i do projektu EVVOLUCE a je zaregistrovaná do systému škol realizujících EVVO nazvanou M.R.K.E.V.  V oblasti rozvoje pohybových dovedností se zaměřujeme na rozvoj cyklistiky a dopravní výchovy. Spolupracujeme s fotbalovým klubem v Olbramovicích při zajištění místních kol fotbalového turnaje McDonald's Cupu mladších žáků. Svůj oddíl mají v obci Mladí hasiči, kam docházejí děti z místní mateřské školy a základní školy.

Jsme málotřídní škola s bohatou historií, která si udržuje v regionu své místo a je alternativní školou k sousedním školám. Snaží se uchovat si své, historií ověřené přednosti, svoji rodinnou pospolitost, sounáležitost s obcí a svoji bezpečnost. Metody uplatňované při vzdělávání na tomto typu školy naučí žáky spolupráci, samostatnosti a schopnosti soustředit se na práci. Obecní úřad v Olbramovicích svojí trvalou péčí dává jasně najevo, že zdejší škola je považována za srdce obce, které jí zajišťuje budoucí všestranný rozvoj. Obec dělá vše proto, aby bylo o nejmenší školáky co nejlépe postaráno. Proto je předškolní vzdělání propojeno se základní školou v jeden právní subjekt, a má i společně vytvořený školní vzdělávací program ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA. Aby škola obstála v konkurenčním prostředí i svým vybavením, svojí moderní technikou a připraveností svých žáků, využívá všech dostupných finančních prostředků na svoji modernizaci. V roce 2012 byl obcí Olbramovice realizován projekt celkové rekonstrukce a modernizace budovy základní školy s cílem vybudovat v regionu vzorovou KOMUNITNÍ ŠKOLU - tedy místo pro všechny. Již nyní nabízíme u nás bohatou mimoškolní činnost v sedmi zájmových kroužcích. V obci působí ještě kroužek dobrovolných hasičů, spolupracujeme s fotbalovým klubem, místními rybáři a myslivci, a tím vyplňujeme volný čas dětí v obci smysluplnou činností.
Naši žáci
Olbramovická základní škola má dlouhou tradici, vždy se jednalo o školu obecní, navštěvovaly ji děti především z Olbramovic a spádových obcí. Obecní úřad vždy o školu dbal a pro její zachování realizoval několik let dovážení dětí z okolních obcí vlastní dopravou, v současné době podporuje bezpečnost dětí zajištěním dohledu při přecházení hlavní silnice před vyučováním a odpoledne po hlavní činnosti družiny. V letošním roce školu navštěvuje 52 žáků. Výuku ve škole zajišťují 4 pedagogové a dvě vychovatelky ve školní družině. Na škole v tomto školním roce působí i školní asistent.
Budova základní školy
se nachází v obci Olbramovice, které leží asi 60 km jižně od Prahy po obou stranách silnice E3. Škola sousedí s kostelíkem Všech svatých a patří společně s ním k dominantám obce. Škola byla postavena a slavnostně otevřena již v září roku 1885. V roce 2012 probíhala celková rekonstrukce a modernizace za finanční podpory od EU. Škola zajišťuje pro spádovou oblast obce ve třech třídách vzdělávání žáků I. stupně ZŠ (6-11 letých). Samotné Olbramovice mají 1 000 obyvatel. Součástí právního subjektu je od roku 2003 také mateřská škola, která sídlí na opačné straně obce v samostatné budově společně se školní jídelnou.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah