Informace strávníkům - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
29.3.
Velikonoce v kostele (5. ročník)
29.3.
II. předzápisové setkání s předškoláky
30.3.
Návštěva sklárny Sázava (projektový den 1. - 5. ročník)
31.3.
Noc s Andersenem
6.4. - 10.4.
Velikonoční prázdniny
19.4.
Zápis do 1. ročníku ZŠ


KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Cena stravného do 31.12.2021
Cena stravného se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. příloha č. 1 a 2
(ceny platné od 1. 9. 2019)
Děti MŠ - celodenní stravování 33,- Kč/den (přesnídávka 8 Kč + oběd 17 Kč + svačina 8 Kč)
Děti ZŠ - 26,- Kč (oběd)
Dospělí - zaměstnanci 31,-Kč
              - cizí strávníci 57,-Kč
(průměrný limit spotřeby surovin na 1 oběd: 31 Kč
        režijní náklady: 14 Kč
 zisk: 2 Kč
        náklady na mzdy: 10 Kč
        celkem: 57 Kč)
Informace k problematice alergenů


Pokyny pro strávníky
Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ní, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých se bude stravovat (u dětí MŠ se dny nevyplňují).

Odhlašování stravného
Všechny děti jsou automaticky přihlášeny k odebírání stravy, pokud dítě nebude přítomno, je povinností rodiče dítě odhlásit ve školní jídelně.Onemocní-li dítě, má nárok pouze v první den nemoci na odběr oběda do jednorázového obalu.
Odhlašování stravného dětí provádí rodiče den předem, nebo nejdéle do 7.00 hod. daného dne v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky 601 558 035  nebo emailem ivana.kosarova@zsolbramovice.cz .
Cena stravného po dobu omluvené nepřítomnosti dítěte ve škole se odečítá v následujícím měsíci. Při neodhlášení se stravné + věcná režie odečítá (pohyblivá složka - cena energií, vodné, stočné...).

Placení stravného
Bezhotovostní způsob - formou inkasa zálohově vždy k 20. dni v měsíci (tzn. že záloha na září bude inkasována již 20. srpna, v červnu nebude inkaso prováděno).
Při zahájení platby tímto způsobem, je nutné zřídit si na vlastním bankovním účtu souhlas s inkasem na účet č. 51-4475340277/0100, k souhlasu nezadávat ani variabilní ani specifický symbol, budete-li zadávat frekvenci plateb, pak měsíční.
Potvrzení z banky (kopie nebo opis souhlasu z internetového bankovnictví) předejte vedoucí školní jídelny.
Na potvrzení uveďte také e-mailový nebo telefonický kontakt na Vás, abychom Vás v případě potřeby mohli informovat o neprovedené platbě.
Hotovostní způsob - požadá-li o to písemně plátce, který nemůže platit formou inkasa
                                 - termíny pro platbu budou vždy upřesněny na začátku pololetí
                                 - platbu lze realizovat pouze v určené termíny v kanceláři ŠJ (Olbramovice 135)
Nebude-li stravné v daném termínu zaplaceno, ani po domluvě s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, nebude jídlo vydáno.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah