ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
29.3.
Velikonoce v kostele (5. ročník)
29.3.
II. předzápisové setkání s předškoláky
30.3.
Návštěva sklárny Sázava (projektový den 1. - 5. ročník)
31.3.
Noc s Andersenem
6.4. - 10.4.
Velikonoční prázdniny
19.4.
Zápis do 1. ročníku ZŠ


KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz

Bližší informace k zápisu jsou uvedeny zde.

Okresní kolo reditační soutěže
Ve čtvrtek 23. března 2023 se v DDM Benešov  konalo okresní kolo recitační soutěže.
Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy, vítězové školního kola: Eliška Bienerová a Adam Bartůněk (v kategorii 1. a 2. tříd) a Vendula Vlachová (v kategorii 4. a 5. tříd).
Děkuji těmto dětem za vzornou reprezentaci naší školy a paní učitelce Haně Hrubé za jejich doprovod na soutěž.
Mgr. Alena Typtová, ředitelka školy.
Soutěž základních škol ve vybíjené
Ve čtvrtek 16. března 2023 se konalo okresní kolo celostátní soutěže základních škol ve vybíjené.
Turnaje, který se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Jiráskova v Benešově se úspěšně zúčastnili i žáci 3., 4. a 5. ročníku naší školy. Mezi dvaceti silnými školními týmy okresu Benešov obsadili velice hezké 9. - 12. místo (viz zde).
Děkuji našim žákům a žákyním i paní učitelce Mgr. Věře Kutišové za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Alena Typtová, ředitelka školy.Informace o Národním plánu obnovy pro školy zde.

ELITE RACE nabízí výuku lyžování kousek od Prahy pro všechny.
Více informací zde.

ŠD pořádá v pátek 24. 2. 2023
karneval na téma Cestujeme v čase
Více informací zde.
Upozornění rodičům

Vážení rodiče,
  
v nejbližších dnech budou do e-mailových schránek zákonných zástupců dětí navštěvujících
ZŠ a MŠ Olbramovice odeslány vedením školy e-maily s odkazy na dotazníky pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ.
Úkolem dotazníků bude získat od rodičů hodnocení různých oblastí činnosti ZŠ, MŠ a školní jídelny.
Dotazník se zobrazí kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu. Na většinu otázek v dotazníku
se odpovídá zaškrtnutím vybrané odpovědi, na některé otázky je možné odpovědět slovně.
Každý z dotazníků obsahuje několik desítek otázek. Jejich zpracování by Vám mělo trvat cca čtvrt hodiny.
Vyplňte, prosím, dotazník za každé dítě. Budeme velice rádi, když zaslaný dotazník vyplníte co nejdříve a pravdivě.
Vaše odpovědi jsou k dalšímu zpracování doručovány anonymně!
Informace, které nám v odpovědích předáte, jsou pro naši další práci velice důležité.
Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi i za Váš čas, který budete dotazníkům věnovat.

                                                                               Mgr.  Alena Typtová - ředitelka školy
ŠD pořádá ve středu 1. 2. 2023
Sněhulákový den
Více informací zde.

ZŠ a MŠ Olbramovice utržila
pro sbírku na pomoc zdravotně postiženým dětem
pořádanou společností Fond Sidus celkem 1 980,- Kč.
Více informací zde.
Upozornění rodičům

Konzultační schůzky ohledně prospěchu a chování dětí se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 15:00 do 16:00 hod.
V případě Vašeho zájmu se s paní třídní učitelkou předem domluvte na konkrétním čase.

                                                                               Mgr.  Alena Typtová - ředitelka školy

ŠD pořádá ve středu 7. 12. 2022
Čertovko-andělskou diskotéku
Více informací zde.


Školní družina vyhlašuje sběr kaštanů a žaludů
ve dnech od 31. října do 25. listopadu 2022.
Info zde.
Upozornění rodičům žáků naší školy

Škola ke komunikaci s rodiči našich žáků využívá především komunikační systém KOMENS, který je součástí webové aplikace systému Bakaláři.
Prostřednictvím zpráv systému KOMENS rodiče dostávají všechny důležité informace týkající se jejich dětí, žáků naší školy. V některých případech je očekávána konkrétní reakce rodičů ve formě odpovědi škole na přijatou zprávu.
Proto rodiče prosím, aby přijatým i odesílaným zprávám KOMENS věnovali maximální pozornost, do webové aplikace se pravidelně přihlašovali a s novými zprávami se denně seznamovali.
Je vhodné se pravidelně seznamovat i s ostatními informacemi, které jsou o jejich dítěti ve webové aplikaci aktuálně zveřejňovány.
V případě problémů s přihlašováním do webové aplikace informujte, prosím, třídní učitelku.

                                                                               Mgr.  Alena Typtová - ředitelka školy
Na základě výběrového řízení OÚ Olbramovice, zřizovatele Základní školy a mateřské školy Olbramovice,
byla s platností od 1. srpna 2022 jmenována ředitelkou školy
Mgr. Alena Typtová.
Nová paní ředitelka je dlouholetou, zkušenou a obětavou učitelkou naší školy. V její nové práci jí přejeme
mnoho manažerských úspěchů, dostatek žáků, stabilní kolektiv školy a především pevné zdraví.

Velice děkujeme dosavadní paní ředitelce
Mgr. Věře Kutišové
za její sedmiletou kvalitní a obětavou práci při řízení a rozvoji školy.
Přejeme jí hodně úspěchů a radosti v další pedagogické práci na naší škole.

Krásné prázdniny, hodně odpočinku a hezké počasí
přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Olbramovice
ŠD pořádá Velkou letní slavnost
Více informací zde.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde

Zápis do MŠ pro rok 2022/2023
Zápis do MŠ se uskuteční v mateřské škole 12. května 2022 od 14 do 16 hodin.
Více informací zde.


Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
se koná 6. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.
Více informací zde.


Škola je zapojena pro programu Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

22.11. a 29.11. bude probíhat testování žáků.
Změna ceny stravného od 1.1.2022
Informace zde.

Provoz MŠ o podzimních prázdninách je přerušen.
Školní družina pořádá drakiádu.
Info zde.
Školní družina vyhlašuje sběr kaštanů a žaludů.
Info zde.
POZVÁNKA
na slavnostní odemykání školy a vítání prvňáčků ve středu 1. září.
Bližší informace v Bakalářích, pro rodiče pvňáků v mailu.

Prosíme o dodržování aktuálních mimořádných opatření.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy krásné prázdniny.
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
se koná v pondělí 28.6.2021 v 15,15 hod.
Dozvíte se informace k vyučovacím metodám, učebnicím, sešitům, pomůckám, organizaci

Prosíme o dodržování aktuálních mimořádných opatření.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde.
Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce zde.
Od 12. 4. 2021 se vrací předškoláci a žáci 1. stupně do škol.
Bližší informace v Bakalářích.
Zápis do MŠ
Organizační zajištění zápisu do MŠ pro rok 2021/2022
Zápis do MŠ se uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole.
Přihlášku do MŠ lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně (po předchozí domluvě) do školy nebo poštou.

Období pro podání přihlášky do MŠ je
od 3. května 2021 do 16. května 2021.

Přihláška do MŠ zde.
Opatření ke konání zápisu zde.

Hrací karta a mapa ke stažení zde.

Organizační zajištění zápisu do 1. ročníku pro rok 2021/2022
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně (po předchozí domluvě) do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí do 1. ročníku a žádosti o odklad školní docházky je
od 7. dubna 2021 do 23. dubna 2021.

Informace k zápisu v době mimořádných opatření zde.
Žádost o přijetí do 1. ročníku zde.
Žádost o odklad školní docházky zde.
Zápisní list žáka 1. ročníku zde.
Uzavření MŠ
Na základě usnesení vlády ze dne 26.2.2021 se od 27.2. do 21.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí mateřské školy. Pro předškolní děti probíhá distanční výuka.
Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Uzavření ZŠ
Na základě usnesení vlády ze dne 26.2.2021 se od 27.2. do 21.3.2021 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Žáci od tohoto termínu přecházejí na distanční výuku dle rozvrhu v Teamsech.

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Školní družina pořádá sněhulákový den. Více zde.
Opatřením vlády se od 4. ledna vzdělává 1. a 2. ročník prezenčně, 3. - 5. ročník distančně.

Karanténa v MŠ
Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je MŠ od 21.12. do 25.12.2020 v karanténě.
Návrat žáků 1. stupně do škol
30.11.2020 se vrací do škol žáci 3. - 5. ročníku. Podrobnosti v Bakalářích.
Návrat žáků do škol
18.11.2020 se vrací do škol žáci 1. a 2. ročníku. Školní družina bude v provozu. Zbylé ročníky pokračují v distanční výuce, podrobnosti v Bakalářích.
Uzavření MŠ
Po dohodě a se souhlasem zřizovatele z důvodu malého počtu dětí docházejících do MŠ, výrazně se zhoršující epidemiologické situace a prevence šíření viru bude mateřská škola uzavřena v termínu od 26.10.2020 do 30.10.2020.
 
Děkujeme za pochopení.
Od 14.10. do 1.11. je opatřením vlády zakázána osobní účast žáků ZŠ na vzdělávání, stejně tak je zakázán provoz školní družiny. Provoz MŠ pokračuje.
Základní škola přechází na distanční výuku, podrobnosti v Bakalářích.
Informace k provozu školy a hygienickým pravidlům zde.
Zahájení školního roku 2020/2021
Srdečně Vás zveme 1.9.2020 v 8 hodin před školu na slavnostní odemčení školy a přivítání prvňáčků. Ukončení 1. dne školy v 8,45 hodin.
Milí žáci a rodiče,
po netradičním školním roce, který jste výborně zvládli, vám přejeme krásné léto a pohodovou dovolenou plnou sluníčka.
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků
se koná v úterý 16.6.2020 v 15,15 hod v družině ZŠ.
Informace k vyučovacím metodám, učebnicím, sešitům, pomůckám, organizaci
Ochrana zdraví v ZŠ
Aktualizované vydání s vyznačenými změnami k 27.5.2020 zde.
Doporučený postup MŠMT pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení zde.
Od 25.5.2020 se mění čas odhlašování obědů a podmínky stravování.
Více informací zde.
Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro rok 2020/2021
Dokument byl k nahlédnutí od 21. května do 4. června 2020, nyní již není přístupný.
Školné v MŠ - květen 2020
V souladu s § 5 odst. 6 Vyhl. č. 14/2005 Sb., Vyhlášky o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu v mateřské škole na měsíc květen ve výši 65 Kč.
Mgr. Věra Kutišová
Informace k otevření školy od 25.5.2020 zde
Ochrana zdraví v ZŠ zde
Přihláška k účasti na vzdělávací aktivitě žáků zde
Čestné prohlášení zde
Otevření škol od 25. 5.
Informace pro rodiče zde.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.
Dokument byl k nahlédnutí od 23. dubna do 7. května 2020, nyní již není přístupný.
Zápis do MŠ
Organizační zajištění zápisu do MŠ pro rok 2020/2021
Zápis do MŠ se uskuteční bez přítomnosti dětí ve škole.
Přihlášku do MŠ lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně (po předchozí domluvě) do školy nebo poštou.

Období pro podání přihlášky do MŠ je
od 4. května 2020 do 15. května 2020.

Bližší informace k zápisu v době mimořádných opatření zde.
Přihláška do MŠ zde.
Čestné prohlášení zde.
Výkaz péče o dítě - k žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy
Výkaz je možné vyplnit elektronicky dle návodu nebo vytisknout a vyplnit.
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Zdarma ke stažení e-book Chystáme se do 1. třídy
Snížení úplaty v ŠD a v MŠ
ŠD info zde.
MŠ info zde.
Organizační zajištění zápisu do 1. ročníku pro rok 2020/2021
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádost o přijetí nebo žádost o odklad lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobně (po předchozí domluvě) do školy nebo poštou.

Období pro podání žádosti o přijetí do 1. ročníku a žádosti o odklad školní docházky je
od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

Informace k zápisu v době mimořádných opatření zde.
Žádost o přijetí do 1. ročníku zde.
Žádost o odklad školní docházky zde.
Změna termínu zápisu do 1. ročníku pro rok 2020/2021
Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne v zákonném termínu od 1.4. do 30.4.2020, a to bez účasti dětí.
Způsob a možnosti zápisu budou zveřejněny na těchto stránkách.
Výuka po dobu mimořádného opatření
Pro zajištění výuky alternativním způsobem budou využívány prostředky elektronické komunikace: email nebo aplikace Bakaláři - Komens. V případě, že je vyžadováno potvrzení o přečtení zpráv, prosíme o potvrzení. Ke zprávám budou přiřazovány elektronické odkazy, přílohy, videa ... V případě potřeby je možné se obrátit na vyučující i telefonicky. Rovněž je možné si po dohodě vyzvednout tištěné materiály ve škole.
Informace PPP Středočeského kraje
Od pondělí 16. 3. 2020 je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Přerušení provozu v MŠ od 13.3.2020
Rada obce na svém zasedání dne 11.3.2020 rozhodla o přerušení provozu v  MŠ od 13.3.2020 do odvolání.
Uzavření školy
Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu, platí do odvolání.

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení zde.
Recitační soutěž
19.2.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Výherci z I. a II. postupují do okresního kola v Bystřici, které se koná 12.3.2020. Výsledky soutěže zde.
Obec Olbramovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Olbramovice
pořádá
přednášku na téma
Jak správně psát?
Přednáší Mgr. Světlana Drábová (speciální pedagog)
26.2.2020, od 17 hod ve špýchaře v Olbramovicích

...není nám lhostejné vzdělávání našich dětí v naší škole....
Školní družina pořádá maškarní karneval. Více zde.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah